Điều lệ Công ty sửa đổi T6-2020

Quy trình công bố thông tin

Thông tin doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện (CTIN)
•    158/2 Phố Hồng Mai, Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
•    Tel: +84 24 38 634597                Fax:  +84 24 38 632061        
      Email : info@ctin.vn
Thông tin cá nhân liên hệ trực tiếp khi cần tìm hiểu thông tin doanh nghiệp
Ông Nguyễn Trí Dũng
•    Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị.
•    Điện thoại cố định: +84 24 3863 4597 
Bà Lâm Nhị Hà
•    Chức vụ : Trưởng Ban kiểm soát.
•    Điện thoại cố định : +84 24 3863 4597 
•    Fax:  +84 24 38 632061     

Điều lệ Công ty năm 2019

Quy chế nội bộ quản trị Công ty 2019

Điều lệ công ty năm 2018

Điều lệ công ty năm 2017

Điều lệ Công ty năm 2016

Điều lệ công ty năm 2015

  • 1
  • 2
  • >
  • Trang 1 trên 2